Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
6:30 - 8:15 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg upodobań dzieci,
kontakty indywidualne, praca stymulacyjno - kompensacyjna.
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami
dzieci.
8:15 - 8:25 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, ćw. Oddechowe,
ortofoniczne.
8:25 - 8:30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne.
8:30 - 9:00 Śniadanie
9:oo - 9:10 Zabiegi higieniczne po śniadaniu.
9:10 - 9:30 Zabawy muzyczno-ruchowe. Przygotowanie do zajęć.
9:30 - 10:30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą
9:30 - 9:45 w grupie 3 i 4 latków
9:30 - 10:30 w grupie 5, 6 latków.
10:30 - 11:45 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie,
na boisku, w parku) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne
11:45 - 12:00 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne.
12:00 - 12:30 Obiad
12:30 - 12:40 Zabiegi higieniczne po obiedzie.
12:40 - 14:00 Ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia
graficzne, utrwalenia poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie
opowiadań nauczyciela na podstawie literatury.
Dzieci młodsze - odpoczynek poobiedni. Zabawy dowolne
w sallub na placu przedszkolnym.
14:00 - 14:30 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek
14:30 - 16:00 Swobodne zabawy dzieci. Ćwiczenia indywidualne.


Przedszkolowo.pl logo