Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Uwaga rusza rekrutacja do przedszkola !!!

Szanowni Państwo, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zasadami przyjęcia dziecka od 3 roku zycia do przedszkola na podstawie Uchwały Burmistrza oraz Rady Miejskiej Wieruszowa.
Poniżej zostały zamieszczone obowiązujące terminy postępowania.
Wnioski jak i inne dokumenty możecie Państwo pobrać osobiście w przedszkolu lub z naszej strony podane poniżej do pobrania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 44/2017
Burmistrza Wieruszowa z dnia 24 marca 2017 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO A TAKŽE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
l . TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 1 INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

a) do 27 marca 2017r..- podanie do publicznej wiadomości przez organ prowadzący przedszkole, oddział przedszkolny przy szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego terminów postępowania rekrutacyjnego a także terminów składania dokumentów, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria,
b)
Komunikat 2017-03-27, 10:50 | autor: Kamilla Sowińska
Przedszkolowo.pl logo