O nas

"Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.

Robert Fulghum

KADRA PEDAGOGICZNAKadrę pedagogiczną tworzy zespół nauczycieli –wychowawców posiadających wysokie kwalifikacje i stale podnoszący swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach, warsztatach metodycznych i studiach podyplomowych oraz zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego. Organizują wychowanie i nauczanie uwzględniając indywidualne możliwości dzieci.mgr Iwona Hojczyk - dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany
mgr Kamilla Sowińska - wicedyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowanyNAUCZYCIELEmgr Agnieszka Danielewska - nauczyciel dyplomowany

mgr Justyna Dybek - nauczyciel dyplomowany

mgr Adrianna Figiel - nauczyciel mianowany

mgr Elżbieta Góralska - nauczyciel kontraktowy

mgr Małgorzata Gawlik-Gattner - nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Matczak - nauczyciel mianowany

mgr Magdalena Musiał - nauczyciel dyplomowany

mgr Lena Płuska - nauczyciel mianowany

mgr Magdalena Świerczyńska - nauczyciel mianowany

mgr Anna Tomczyk - nauczyciel mianowany

mgr Iwona Rabiega - nauczyciel kontraktowy

mgr Marzena Woś - nauczyciel kontraktowyNAUCZYCIELE ZAJĘĆ DODATKOWYCH


mgr Marlena Kaczmarek- nauczyciel przygotowujący do posługiwania się językiem obcym nowożytnym (język angielski)
mgr Teresa Orzechowska - katecheta

Terapię logopedyczną prowadzi:
mgr Elżbieta Góralska
mgr Marlena Kaczmarek

Terapię pedagogiczną prowadzi:
mgr Anna Tomczyk


POZOSTALI PRACOWNICY


Weronika Mendel - pomoc nauczyciela
Justyna Michalska - pomoc nauczyciela
Natalia Sobczak - pomoc nauczyciela


Joanna Górecka - woźna oddziałowa
Małgorzata Górecka - woźna oddziałowa
Edyta Kruszczyńska - woźna oddziałowa
Justyna Nolbert - woźna oddziałowa
Natalia Sobczak - woźna oddziałowa
Zenobia Pawlak - woźna oddziałowa
Andrzej Gajewski - woźny
Anna Białecka - pomoc kuchenna
Monika Urbaś - pomoc kuchenna


W przedszkolu istnieją następujące oddziały:I grupa - dzieci 3 letnie "Krasnoludki"

II grupa - dzieci 4 letnie "Smerfy"

III grupa - dzieci 5-6 letnie "Biedronki"

IV grupa - dzieci 4-5 letnie "Motylki"

V grupa - dzieci 6 letnie "Misie"

VI grupa - dzieci 5 letnie "Pszczółki"

VII grupa - dzieci 3 letnie "Żabki"

VIII grupa - dzieci 4-5 letnie "Jeżyki"


Ogółem do przedszkola uczęszcza 161 dzieci w wieku od 3 roku do 6 lat.Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:00.

Zapewniamy dziecku wszechstronny rozwój i radosne dzieciństwo, każde dziecko jest jednakowo ważne, kochane i szanowane.

Każdemu dziecku poświęcana jest taka sama uwaga i opieka. Tu poznaje swoje zainteresowania, rozwija wyobraźnię i realizuje marzenia.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy wszystkich znanych metod pojawiających się w dydaktyce przedszkolnej, nie preferujemy szczególnie jednej określonej metody. Cenimy szczególnie te, które wyzwalają twórczą aktywność dziecka, wspierają jego rozwój, uczą samodzielności np.

Metoda Pedagogiki Zabawy - pobudza do aktywności, przeżyć, interakcji w grupie posługując się różnymi środkami - słowo, gest, ruch, taniec, malowanie, dotyk, dźwięk. Dzieci przeżywając różne sytuacje nabywają własne doświadczenia, a dodatkowo poznają lepiej siebie. Metoda ta aktywizuje dzieci, wyzwala emocje, wyobraźnię integruje grupę poprzez zabawę, która jest najbliższa dziecku. To w zabawie dzieci odnajdują radość, poczucie więzi, to ona wyzwala w nich aktywność, twórczość, pozwala wyrazić siebie, ułatwia uczenie się. Aktywizujące zabawy mają tę szczególną zaletę, że zawsze pozostają zachętą, wzmocnieniem motywacji, pobudzeniem zainteresowania, a nie stają się nakazem.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Stosowanie metody, rozwija u dziecka orientację w schemacie ciała, w przestrzeni, pozwala nawiązywać kontakt wzrokowy, emocjonalny - z dorosłym, a później także w relacji z innymi dziećmi. Dziecko nabiera zaufania do otoczenia, w którym się znajduje, co pozwala na stosowanie coraz to nowych, bardziej skomplikowanych elementów ruchowych.

Elementy metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej - obejmują następujące kręgi tematyczne: orientacja przestrzenna, rytmy, kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania; rozwijanie umiejętności mierzenia długości, klasyfikacja, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, mierzenie płynów, intuicja geometryczna, kształtowanie gier przez dzieci, zapisywanie czynności matematycznych. Głównym celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i ich dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana - metoda improwizacji ruchowej. Ważną rolę odgrywa tu inwencja twórcza dzieci, ich pomysłowość, fantazja doświadczenie ruchowe. W metodzie tej posługujemy się różnymi formami ruchu, takimi jak: odkrywanie, naśladowanie, inscenizacja, pantomima, gimnastyka wykorzystująca ruch naturalny, ćwiczenia muzyczno- ruchowe, taniec opowieść ruchowa, itp .. Nauczyciel staje się współuczestnikiem i współpartnerem zabaw. Metoda ruchowa ekspresji twórczej daje możliwość rozwijania się w zakresie między innymi: wyczucia własnego ciała, wyczucia przestrzeni, wyczucia ciężaru ciała (siły), doskonaleniu płynności ruchu, w zakresie kształtowania umiejętności współdziałania z partnerem lub grupą.

Metoda opowieści ruchowej - odtwarzanie ruchem treści opowiadania, czynności ludzi, poruszania się zwierząt, ptaków itp. Metoda ta polega na tym, że nauczyciel przez odpowiedni dobór tematu wymyślonego przez siebie opowiadania, działa na wyobraźnię dziecka, skłaniając je do odtwarzania ruchem jego treści, przedstawiania różnych sytuacji, zdarzeń, sposobów poruszania się zwierząt, itp. Opowiadanie musi opierać się na zasadach wszechstronności ruchu, stopniowania wysiłku i zmienności pracy mięśniowej. Zasadniczym warunkiem prawidłowo wykonywania ruchu jest istnienie jego obrazu w świadomości dziecka. Wykorzystujemy tu pamięć ruchową dzieci w wyniku bezpośredniej obserwacji lub wyobrażenia wywołanego przez nauczyciela.

Drama - polega na wczuwaniu się w rolę, na improwizacji angażującej ruch i gest, mowę, myśli i uczucia. Dostarcza bezpośredniego doświadczenia, przekraczającego zakres zwykłej informacji, wzbogacającego wyobraźnię i poruszającego emocje tak samo jak umysł. Istotą dramy jest konflikt wzięty z życia, z literatury lub po prostu wymyślony. Umożliwia ona przeżycie określonych problemów, poszukiwanie własnych rozwiązań i dokonywanie rozwiązań. Głównym sposobem pracy w dramie jest bycie w roli.
Zastosowanie dramy jako metody pracy z dziećmi umożliwia:
⋆ rozwijanie w dziecku wiary w siebie,
⋆ kształcenie pełnej osobowości, pobudzanie harmonijnego rozwoju,
⋆ rozszerzanie zakresu aktywności dziecka,
⋆ wykorzystywanie w codziennej praktyce wychowawczej elementów sztuki w różnych jej przejawach (muzyka, teatr, plastyka),
⋆ rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i doświadczeń,
⋆ stwarzanie takich sytuacji, w których dziecko uczy się dokonywać samodzielnych wyborów i podejmować decyzje,
⋆ kształtowanie postawy otwartej i kreatywnej,
⋆ nacisk na indywidualny rozwój dziecka,
⋆ rozwijanie i wzbogacanie słownictwa.
Przedszkolowo.pl logo